DOMINGO 28 DE OCTUBRE / 33 MOSTRA DE VALÈNCIA / VENTA ANTICIPADA